Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Türkiye’nin milli hedef ve menfaatleri doğrultusunda tarihi, arkeolojik, kültürel, turistik, ticari ve sinai bilimsel sahalarda çalışmalar yapmak, dış tanıtımını sağlamak ve Türkiye’nin doğru müspet imajını yaratma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek üzere kurulmuş bir vakıftır.

1982 yılında 8/4356 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına kurulan Vakıf bu tarihten itibaren Türkiye’nin dış tanıtımıyla ilgili bir çok projeler ve etkinlikler oluşturmuş ve bunları büyük bir başarı ve özveri ile gerçekleştirmiştir. TÜTAV devlet mevzuat ve formaliteleri ile kısıtlanan tanıtım hizmet ve çalışmalarına çağdaş bir anlayış, inisiyatif ve esneklik getirmiştir. TÜTAV tüm bu etkinlikleri kendi kişisel çabaları ve kendi oluşturduğu kaynak ve imkanları ile gerçekleştirmeyi başarmıştır.

TÜTAV - Türk Tanıtma Vakfı

TÜTAV, kurulduğundan bu yana kamu, özel kimseden bir yardım ya da destek almadan, kendi oluşturduğu kaynaklar ve kendi girişimleriyle 5 kıtada, 37 ülkede, 1.5 milyon km. kat ederek 850’yi aşkın performans gerçekleştirmiştir.

TÜTAV - Çin 2010

TÜTAV - Berlin

“Türk Tanıtma” veya “Türk Kültür Haftaları” olarak düzenlenen bu etkinliklerde genellikle 40 kişilik TÜTAV Gösteri ve Sanat Topluluğu tarafından modern sahne düzenlemeleri ile halk dansları, sema ve semah mistik dansları, defileler, özgün Türk müziği, Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları, sergiler, konferanslar gibi etkinlikler ve gösteriler düzenlenmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm etkinliklerimiz tüm ülkelerde büyük bir ilgi ile karşılanmış, görsel ve yazılı basında övgü ile yer almış ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır.

Genellikle halk ve sema dansları, özgün Türk müziği, defile, Türk mutfağı ve el sanatları etkinliklerinden oluşan bu gösteriler, yurtdışı medyası ve halk tarafından büyük bir ilgi ve coşku ile karşılanmıştır.

TÜTAV’ın yaptırdığı plaklar, belgeseller ve kitaplar yurtdışında kendi dallarında en iyi yapıt ödüllerini almıştır.

Kültürel etkinlikler bağlamında yaptırdığı yapıtlar arasında “Musical Anatolia” isimli plak Fransız Müzik Akademisi tarafından “En Başarılı Yapıt” ödülünü almıştır. “Sound of Anatolia” isimli plak ile “Turkish Folk Sound” isimli plak Bulgaristan’da uluslararası jüri tarafından kendi dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Yayınlattığı kitaplar arasında 15 Bilim adamının katkısıyla bastırdığı “Geçmişten Bugüne Türkler ve Türkiye” adlı eser, İngiltere’de Milli Eğitim Bakanlığınca “Türkler hakkında yayınlanmış En Başarılı Eser” olarak nitelenmiştir.

TÜTAV, yurtiçinde de eski evleri onarıp, restore ederek turizm amaçlı kullanmaktadır.

Bu hizmetler nedeniyle bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında onlarca ödüle layık görülen TÜTAV, 2 kez “Yılın En Başarılı Vakfı” seçilmiştir.

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetleri ile başkanlığımızda bilim, kültür, iş adamları, üst düzey yargı mensupları, bürokratlar ve tanınmış gazetecilerden oluşan heyetler teati edilmiş ve karşılıklı görüşme ve davetler ile ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Türk sanayicileri ve iş adamları vakfı tarafından verilen “yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu ödülü” dahil olmak üzere, kamu-özel muhtelif kurum ve kuruluşlar tarafından bugüne kadar yüze yakın şilt plaket ve takdirname ile ödüllendirilen TÜTAV, yıllardır başarı ile sürdürdüğü çalışmalarını günümüzde yoğun şekilde geliştirerek devam etmektedir.

TÜTAV, Ankara, Çankaya bölgesinde Ankara halkına kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak üzere içinde tiyatro, kongre, sergi ve el sanatları salonlarıyla birlikte restoran ve kafelerin bulunacağı bir kültür kompleksi inşa etmektedir.