Üye Adı Görevi
Mehmet Şükrü KOÇOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Köksal BALOŞ Başkan Yardımcısı
Hüseyin Rahmi TURAN Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Korkut ERSOY Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ümit ÖZYURDA Üye
Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN Üye
Nadir Güneri CİVAOĞLU Üye
Nejat ÖZKAN Üye
Gürbüz Saygı ÖZTÜRK Üye
Hayrettin KADIOĞLU Üye
Erol AKSOY Üye
Mehmet GÜNEŞ Üye
Esen KALE Üye
Süreyya ÜZMEZ Üye
Erol ÖZÜDOĞRU Üye