Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği; Çin’in Tayvan bölgesindeki seçimle ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna saygıyla duyurur.

Tayvan seçimlerinin Çin'in yerel meselesi olduğuna inanıyoruz. Dünyada tek bir Çin vardır, Çin Halk Cumhuriyeti Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümettir ve Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu genel olarak Birleşmiş Milletler ve dünyadaki farklı ülkeler tarafından tanınmıştır. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin temel bir normu ve uluslararası toplumun hakim mutabakatıdır.

Biz her zaman Çin halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Çin'in Tek Çin ilkesinin baltalanması ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı tutumunu destekliyoruz, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik meşru haklarını destekliyoruz ve Çin'in tam yeniden birleşme politikasını ve duruşunu destekliyoruz.

Tayvan meselesini Çin'in içişlerine müdahale etmek ve bölgenin güvenlik ve istikrarını baltalamak için kullanmaya çalışan tüm provokatif eylemlere kesinlikle karşı çıkıyoruz.

Tek Çin ilkesi temelinde Çin ile dostane ve işbirlikçi ilişkiler geliştirmeye devam edeceğiz.

tütav haber