TÜTAV Toplantı, Konferans ve Seminerler

Tütav bünyesinde ve organizatörlüğünde çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.