• Türk Tanıtma Vakfı
    En Başarılı Sivil Toplum Örgütü
    TÜSİAV - 2005
    İLETİŞİM
TÜTAV

En Başarılı Sivil Toplum Örgütü

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Türkiye’nin milli hedef ve menfaatleri doğrultusundatarihi, arkeolojik, kültürel, turistik, ticari ve sinai bilimsel sahalarda çalışmalar yapmak, dış tanıtımını sağlamak ve Türkiye’nin doğru müspet imajını yaratma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek üzere kurulmuş bir vakıftır.

İLETİŞİM
5
37
1.5
850
Türk Tanıtma Vakfı

TÜTAV'dan Haberler

TÜTAV - Türk Tanıtma Vakfı

TÜTAV, kurulduğundan bu yana kamu, özel kimseden bir yardım ya da destek almadan, kendi oluşturduğu kaynaklar ve kendi girişimleriyle 5 kıtada, 37 ülkede, 1.5 milyon km. kat ederek 850’yi aşkın performans gerçekleştirmiştir.

Türk Tanıtma Vakfı

TÜTAV BİRLEŞTİRİYOR !

Dünya Çapında Türk’lüğü, Türk’e yakışır şekilde tanıtmak için karşılaştığı hiçbir engele boyun eğmeyerek çizgini bozmadan yolunda ilerleyen vakıf olma unvanını elinde tutan ve bu uğurda her türlü faaliyeti çekinmeden yerine getiren vakıf olarak üzerimize aldığımız sorumlulukları yerine getirmekten büyük bir şeref duyuyoruz.

HAKKINDA

TÜTAV,
Atatürk İlke ve İnkılaplarına
Bağlı Bir Vakıftır.

Türk Tanıtma Vakfı ailesi olarak, tüm faaliyetlerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yürütüyor, vatanımıza milletimize bu yönde hizmet veriyoruz.

KEBASAV

Kemal BAYTAŞ Kültür ve Sanat Vakfı

Bizi biz yapan Kültürümüze ve Sanat Anlayışımızı daha da ileriye götürmeyi gaye edinen “Kemal BAYTAŞ Kültür ve Sanat Vakfı (KEBASAV)” alanında örnek teşkil edecek başarılara imza atmaktadır.

Uluslararası Camiadaki Sesimiz

Kuruluşlarından bu yana bölgelerinde eğitim, kültür, sanat alanlarında örnek seviyede başarılı çalışmalar icra eden derneğimiz.

Türk-Çin Dostluk Derneği

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği,
ülkemizi dünya pazarında söz hakkına sahip ülkeler arasına sokacak
birçok başarılı projelere imza atmakta, her geçen gün gücüne güç katmaktadır.